turn over

turn upside down, upset, capsize (used of vehicles or boats) / tersyüz olmak, alt-üst olmak, alabora olmak, devrilmek (araçlar ya da gemiler için)

The canoe turned over throwing the boys into the water.